CCTV Kameralar

CCTV KAMERA SİSTEMİ TANITIMI

Günümüzde kamera sistemi diğer tabir ettiğimiz sistemlerin diyer bir adı da CCTV Kapalı Devre

Televizyon Sistemidir. Kapalı devre Televizyon sisteminden farklı yanı bir merkezden açık ve geniş

kullanıcı kitlesine yayın yapmak yerine lokal bir alan içinde görüntü izleme sistemlerinin genel ismidir.

Bu metin genel olarak CCTV kamera sistemi ekipmanlarının nelerden bir araya gelip oluştuğu ve

kullanım yerleri hakkında bilgi verecektir.

cctv

CCTV UYGULAMA ALANLARI

CCTV en geniş bilinen şekliyle Banka,fabrika,mağaza,hastane, kamu kurumlarında kullanılır.Fakat

uygulama alanına bir sınırlama getirmek Doğru olmayabilir. Her işletme ve mesken de bu

uygulamayla karşılaşmak mümkündür.

Aşağıda belli başlı uygulama alanlarını bulacaksınız

* Köprü,yol ve kavşaklarda trafiği görüntülemek, yönetmek amacı ile cctv kamera sistemleri

kullanılmaktadır.

* Kötü niyetli kişilerin tespiti amacı ile güvenlik kameraları günümüzde hayli fazla kullanılmaktadır.

* Güvenlik kameralarının çok yüksek caydırıcı özelliği bulunmaktadır.

* Çalışma ortamının kalitesini arttırmak için kayıt ve izleme yapılması mümkündür.

* Kamera sistemleri yöneticilerin bulunduğu yerden işyerlerini, fabrikalarını, çalışanlarını izleyebilmesi

denetleyebilmesi sağlar.

* Konferans salonları, tiyatro, stadyum gibi yerlerde gösterinin her yerden izlenebilmesini sağlar.

* Otobüs, tren, gemi, uçak gibi taşıtlarda güvenliği sağlamak ve taşıt içindeki servis kalitesini arttırmak

amacı ile güvenlik kameraları kullanılmaktadır.

* Hayvanat bahçesi, yüzme havuzu, oyun parklardaki kazalara ve tedbirsiz davranışların önlenmesi

için kamera sistemi kullanılmaktadır.

* Gece /Karanlıkta insan gözünün görmediği yerlerde Infrared aydınlatma sayesinde görüntüleme

sağlamak için IR güvenlik kameraları kullanılabilmektedir.

* Fabrikalarda üretim hattında ürün kalitesini kontrol etmek amacı ile güvenlik kamera sistemleri

kullanılmaktadır.

* Kanalizasyon Görüntüleme İşi için kullanılan kamera sistemleri bulunmaktadır.

* Şehir Merkezi Dış ortam güvenliğin sağlanması için Mobese kamera sistemleri kullanılmaktadır.

* Yazlık veya dönemlik kullanılan konutların uzaktan izleme ve kontrolü için yine özel kamera

sistemleri kullanılabilmektedir.

* Anaokulu evde çocuk bakıcıların kontrol ve izlenmesi için ev ve anaokullarında kamera sistemleri

çok sık kullanılmaya başlanmıştır.

* Kayıt ve izlemenin yapıldığının bilinmemesi istenilen yerlerde gizli kamera casus kamera

uygulamaları yapılmaktadır.

* Petrol boru hatları, elektrik iletim şebekleri gibi kritik şebekelerin güvenliği ve durumunun izlenmesi

için güvenlik kamera sistemleri kullanılabilmektedir.

Günümüz teknolojisindeki son gelişmeler CCTV kamera sistemlerinide etkilemiş, görüntüleme

sistemleri güvenlik, koruma ve yönetimsel uygulamaların vazgeçilmez parçası olmuştur. Özellikle

dijital sistemlerin devreye girmesiyle birlikte bina, tesis ve kurumların güvenlik organizasyonlarının

yanı sıra, çalışanların izlenmesi, kanıtların toplanması, fabrikalarda üretimin, mağazalarda, bankalarda

hırsızların takibi ve müşteri ilişkilerinde CCTV sistemlerinden yoğun olarak yararlanılmaktadır. Yine

teknolojik gelişmelere paralel olarak pek çok kurum ziyaretçilerin ve çalışanların kimliğini tespit

etmek, tehlikeli çalışma bölgelerini izlemek, hırsızlığa karşı korunmak,şüpheli şahısları ve plakalı

araçları tespit etmek bina,park, alanlarında,havaalanlarında güvenliği sağlamak için CCTV sistemleri

kullanmaktadır.

Kurulacak olan CCTV güvenlik kamera sistemlerinden en yüksek verimi alabilmek için güvenlik

planlayıcılarının iyi bir analiz yapmaları, geniş alanları (oto parklar) mı?, yakın görüntüleri mi

(otomobil plâkaları), hareketsiz görüntüler mi? (garaj kapıları), hareketli görüntüler mi (hareket

halindeki taşıt araçları), sürekli video kaydı mı yoksa sadece belirli zamanlarda yada alarm

durumunda mı kayıt gerektiği gibi pek çok konuda ihtiyaçlarını tam olarak belirleyip sistem ve

malzeme seçimlerini yapmaları gerekmektedir. Ayrıca tercih ettikleri sistemlerin işletilmesi kullanıcı

personeli zorlamayacak şekilde basit,değişik kullanım ve ortam şartlarına uygun olarak sağlam

olması gerekmektedir.Unutmamak gerekir ki CCTV kamera sistemleri kendi başlarına bir koruma

sağlamazlar, sistemi kullanan kişiler onun kapasitesi hakkında bilgi sahibi, kullanımında vasıflı olmalı

ve kameraya yakalanan görüntü ve olaylara derhal tepki verebilecek şekilde eğitilmelidirler.

Dijital Kayıt Cihazı :

Kayıt ortamı olarak video kaset yerine, bilgisayarlarda kullanılan harddisklere kayıt yapan bir cihazdır.

Bir adetten 4 adede kadar harddisk takılabilen modelleri bulunmaktadır. Kayıt süresi, seçilen kayıt

moduna bağlı olarak değişmektedir. saniyede 1 kareden 50 kareye kadar kayıt seçeneği bulunan

ürünün harddiskleri gelişen bilgisayar teknolojisi paralelinde büyütülebilmekte böylelikle küçük bir ek

yatırımla cihazın kayıt süresi artırılabilmektedir.

Dijital kaydın analog kayda göre bir çok avantajı vardır :

> Dijital kayıt cihazları bakım gerektirmez

> Video motion uygulaması gibi anlık kayıt gerektiren durumlarda hemen devreye girer

> İleri bir tarihte kayıtlar izlenmek istendiğinde istenen kayda ileri geri sarmayı beklemeden kolaylıkla

ulaşılabilir

> Kayıt yapılan ortam (sabit Disk) tekrar tekrar silinebilir ve kayıt yapılabilir

> Bilgisayar yardımıyla izlenen görüntüler üzerinde istenen değişiklikler ve geliştirmeler yapılabilir

yazıcıdan çıkış alınabilir veya faks çekilebilir.

> urulumu kolaydır, sadece bilgisayara yazılım yükleme ve telefon hattının bağlanması çoğunlukla

yeterlidir.

> Mekandan bağımsız olarak internet üzerinden bağlanarak kamera görüntüleri izlenebilir.

kamera sistemleri

Video Motion Ünitesi :

Bazı Multiplexerler modellerinde bulunan hareket dedektörü özelliğinin gelişmiş şeklidir.CCTV

Sistemlerinde hareket algılamanın ( video motion ) amacı, yüksek güvenlik gerektiren yerlerde sürekli

olarak hareket varlığının izlenmesidir. Bu işlem bir güvenlik görevlisi tarafından yapılamaz, çünkü

bir insan bir CCTV veya PC monitörüne en fazla 20-30 dakika sürekli olarak dikkatinin verebilir. Bu

süre sonunda dikkati giderek azalır ve bazı olayları kaçırmaya başlar. CCTV sistemi kurulan bölgede

24 saat hareket izlenmek isteniyorsa hareket algılama sistemine ihtiyaç vardır. Hareket algılama

sistemlerinin dahili veya harici modelleri olabilir. Harici modeller gece ve gündüz çalışmak üzere

tasarlanmıştır. Tek kanallı 4 kanallı 8 kanallı vs. gibi kompakt modeller olduğu gibi modüler olarak

genişleyebilen modeller de vardır. Ekran üzerinde hareket algılaması istenen bölgeler kullanıcı

tarafından belirlenir. Bu belirleme sistemde bulunan belirli algılama noktalarının ekranda hareket

algılaması yapılmak istenen yere kaydırılması veya ekranın istenen yerine mouse yardımıyla çok

sayıda (bu sayı birkaç bin olabilir ) piksel ekleyip çıkarma şeklinde yapılabilir. Eklenen piksellerin

hassasiyeti değiştirilebilir. Sadece istenen hızda cisimlerin algılaması yapılabileceği gibi istenen

boyutta nesnelerin algılanması da isteniyorsa perspektif özeli kullanılabilir, böylece kedi gibi küçük

hayvanların yanlış alarm vermesinin önüne geçilmiş olur. Ayrıca bazı sistemlerde sadece istenen

yöndeki bir hareketin algılanması (sadece yatay hareket veya sadece dikey hareket) yapılabilir. Bazı

sistemler de bulunduğu bölgedeki bitki hareketlerini öğrenerek bu hareketleri insan hareketlerinden

ayırabilir ve yanlış alarmın önüne geçilmiş olur. Hareket algılaması yapıldığında sistem operatörü

sesli olarak uyarabilir, hareket yokken ekran karartılıp sadece hareket olduğunda ekrana görüntü

verilebilir. Hareket algılanan cisim bir kare içine alınarak hareket ettikçe rotası çizilerek operatöre

gösterilebilir. Video alarm sistemleri tetiklenebilir, genellikle birden fazla monitör çıkışı bulunur.

Bilgisayardan kontrol edilen modeller de vardır.

CCTV Kameralar :

Kameraların kullanım amacı çeşitli nedenlerle görülmesi istenilen bir bölgenin görüntüsünü

video sinyaline çevrilerek direk veya endirek (anahtarlama üniteleri üzerinden) olarak monitöre

aktarmaktır. Siyah-beyaz ve renkli olmak üzere iki kategoriye ayrılan kameraların, kullanım

amaçlarına göre de bir çok tipi bulunmaktadır.

Kamera Muhafazaları :

Dış ortama yerleştirilecek kameraların, hava koşullarından etkilenmemesi için muhakkak muhafaza

içine yerleştirilmesi gerekir. Muhafazalar, kullanıldıkları yerin özelliklerine bağlı olarak ısıtıcılı ve

fanlı olarak seçilebilir, böylelikle kamera aşırı soğuk ve sıcaktan etkilenmeden çalışmasını sürdürür.

Kameraların normal çalışma sıcaklığı genellikle +50 o C ile 0 o C arasındadır.

Tarama Ünitesi (pan-tilt) :

Pan-Tilt tarama ünitesi, uzaktan kontrol ünitesine bağlanarak kameranın istenilen noktaya

yönlendirilmesini sağlar. Ayrıca cihaz otomatik olarak (önceden belirlenen tarama açısında) sürekli

yatay(sağa-sola) ve dikey(yukarı-aşağı) tarama yapabilir.

Kamera Ayakları :

Kameraların, tarama ünitelerinin ve muhafazaların duvara ya da tavana montajları için özel ayaklar

kullanılır, bu ayakların (tarama ünitesi ayağı hariç) tümü monte edilecek kamerayı istenilen görüş

pozisyonuna ayarlanmasını sağlayacak, hareketli mafsallara sahiptirler.

Lensler :

Görüntülerin sensörler üzerine düşmesini sağlayan optik aygıtlardır. Lensler kullanılacakları

kameraların ve çevrenin özelliklerine göre seçilirler.Lenslerin formatları 1/3”, 1/2”, 2/3” veya 1”

olabilir. Bir lensin bir kamerada kullanılabilmesi için formatının kameraya eşit veya büyük olması

gerekir. 1/2” formatındaki bir lens, 1/2” ve 1/3” bir kamerada kullanılabilir, ama 1/3” formatındaki

bir lens sadece 1/3” bir kamerada kullanılabilir. Lensler bağlantı şekline göre C-MOUNT ,CS-MOUNT

şeklinde adlandırılırlar.

Lensler odak uzaklıklarına göre dört gruba ayrılır:

> Sabit odak uzaklıklı lensler

> Değişken odak uzaklıklı (varifocal) lensler (3.5-8mm arasında 5.5-33 mm arasında vs.)

> Manuel zoom lensler odak uzaklıkları geniş bir aralıkta değişebilir. (6-36mm, 6:1 gibi)

> Motorlu zoom lensler, manuel zoom lenslerle prensipte aynıdır ama oda uzaklığını değiştirmek için

lensin içindeki motor kullanılır.

Çevredeki ışık şartlarına göre lensin iris kontrolü önem kazanır. İnsan gözünde iris ortamdaki ışık

miktarı arttıkça göze gelen ışığı normal seviyede tutmak için kısılır, azaldıkça daha fazla ışık almak için

açılır. Lenslerdeki irisin çalışma prensibi de aynıdır